ESEMÉNYNAPTÁR


MÁRC

28

  ETK-Eduvital oktatás 20. félév
Egészségtudományi Kar + online
16:30

További események...

 

Támogasson minket!


Adója 1%-ával Ön is támogathatja
az EDUVITAL tevékenységét!

Alapítványunk adószáma: 18732168-1-42

Köszönjük!

 


 

Oldalainkat 44 vendég és 0 tag böngészi


kre.hu

EDUVITAL oktatás A HTK-n

 
Az Eduvital Nonprofit Egészségnevelési Társaság képzésén a Hittudományi Kar csaknem hatvan diákja vett részt 2013. szeptember 30. és október 3. között egy blokkszeminárium keretében („Testi-lelki egészségre nevelés lehetőségei a lelkészi gyakorlatban”). Karunk fontosnak tartja a tudományos párbeszéd folytatása mellett az Isten által teremtett – test-lélek – teljes emberre vonatkozó alapos és legújabb ismeretek átadását. Ezzel is elő kívánja segíteni a leendő lelkészek és hitoktatók képzését.
Az előadássorozat kapcsán olyan neves előadók látogattak el hozzánk mint: Prof. Dr. Antal-Lundström Ilona zenepedagógus, Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus, Prof. Dr. Falus András biológus, genetikus (akadémikus), Dr. Komlósi Piroska docens, családterapeuta, Dr. Madarasi Anna PhD osztályvezető főorvos (János Kórház), Dr. Somhegyi Annamária, PhD, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, Prof. Dr. Tompa Anna (Semmelweis Egyetem - Népegészségtan), Prof. Dr. Túry Ferenc igazgató (SE Magatartástudományi Intézet). 
Az előadásokat követően koreferátumok, reflexiók hangzottak el a teológiai és egyházi szempontokat is figyelemben tartva karunk tanárai részérő (Dr. Papp Anette, Prof. Dr. Németh Dávid, Dr. Kodácsy Tamás, Dr. Literáty Zoltán.)
A hallgatók és az előadók részéről rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek a blokkszemináriummal kapcsolatban. Az alábbiakban az ő rövid összefoglalóikat olvashatják a megtartott előadásokról. 
 
Az Eduvital felől nézve
A négy teljes délutánra kiterjedő blokk szeminárium hatalmas élményt jelentett az előadónak-előadóknak is. Személyesen engem, hihetetlenül stimuláltak a lelkes arcok, a figyelő tekintetek és a rengeteg elhangzó kérdés. Saját előadásaim mellett a többieket is végig hallgatva elmondhatom, hogy talán jó tematikákat sikerült kiválasztanunk. A többi előadó véleményét is képviselve, magam is úgy érzem, hogy a teológus hallgatók nyitottsága, tudásvágya, befogadási reakciója élmény volt mindannyiunk számára. Köszönettel tartozunk az egyetem vezetőinek a kivételes lehetőségért.
Az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság (www.eduvital.net) a továbbiakban is örömmel áll a Károli Egyetem rendelkezésére. 
Dr. Falus András
 
A Biológia újjászületése – Falus András előadásáról
Falus András, a Semmelweis Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lenyűgöző előadása indította a blokkszemináriumot. A négy napos előadás-marathon, melynek keretei között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló hallgatók hallgatták az Eduvital program előadóit, a teológusokat az egészséges életvitel mellett hivatott elkötelezni.
A sejtekről, a szervek működéséről, genetikáról a legtöbb hallgató már rendelkezett akár a középiskolai tanulmányok révén is a legalapvetőbb ismeretekkel. A biológia azonban ma már több annál, mint azt sokan elképzelhettük. A rendszerszemlélet (vagy más fogalmakkal a biológiai hálózat elmélet) beszivárgása a biológiába, valamint az informatikával való frigyre lépése egy magasabb szintre repítette ezt a régi tudományt. Az élet titkát a természettudós szemével ugyanis mindig is kutatták, de a sejtekbe csomagolt két méteres molekulába sűrített kódrendszer megértése, a titok megfejtése, a technika révén egyre közelebbi valóság számunkra. Mindez forradalmasíthatja a gyógyszerészet, a gyógyászat tudományát, valószínűleg egy új világ erős alapjait teremti meg. Az információ-feldolgozás világszintű felgyorsulása által az utópia immáron közeli lehetőség, távoli jövőből holnap várakozása lett. Talán egy szikra hiányzik, s a biológia és informatika gyermeke az élettudományokat újjászüli, s ez az újjászületés, s következményei az emberiséget is új kihívások felé repítheti. Ennek előjeleinek lehettünk tanúi, s talán bele is szédülve tekinthettünk a holnap változásainak még sejtelmesen homályos tükrébe, hogy első tanúi lehessünk az újjászületés rezdüléseinek.
Székely Tamás
 
Ökológia
Szeptember 30-án Prof. Dr. Tompa Anna tartott előadást a globalizált világ környezettudatosságának lehetőségeiről. Először azokat a környezetszennyező magatartásokat ismertette velünk, melyek mára sajnos szerves részét képezik az emberi életnek, és tulajdonképpen már alig-alig lehet tenni ellene valamit. Rávilágított a környezetszennyezés miatt szervezetünkbe jutó anyagok káros hatásairól. Az előadás figyelemfelkeltő és környezettudatos életre ösztönző volt egyszerre, hiszen a probléma megismerése és a már említett szomorú valóság ellenére felvázolta azokat a pontokat, ahol az egyes embernek van még választási lehetősége egészsége megőrzése érdekében. 
Balogh Dávid
 
Gyermek egészségügyi alapismeretek, sürgősségi helyzetek (újraélesztés, asztma, cukorbetegség, epilepszia, lázgörcs).
Dr. Madarasi Anna osztályvezető főorvos asszony igazán gyakorlati ismeretekkel bővítette a tudásunkat, jobban mondva azt gondolom, több területen is inkább pótolta a hiányzó ismereteinket, éppen ezért találtam kifejezetten hasznosnak az előadását. Több olyan információ is elhangzott, amelyeket nagy valószínűség szerint elsősorban saját családunkban, szülőként hasznosíthatunk majd (például a csecsemők lázának csillapítása vagy a hűtőfürdő megfelelő alkalmazása). Ugyanakkor véleményem szerint az előadás valóban segíti majd a hallgatók leendő lelkészi gyakorlatát, hiszen elengedhetetlen, hogy a gyerekekkel foglalkozó vezetők tisztában legyenek az elterjedt betegségeknek legalább az alapjelenségeivel; egy cukorbeteg rosszulléte esetében felismerjék például a tünetek alapján, hogy a vércukorszint éppen túl magas vagy túl alacsony. A doktornő kihangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy az esetleg fellépő krízishelyzetekben, mint az epilepsziás roham vagy az égési baleset, a felnőtt vezetők megőrizzék a lélekjelenlétüket, hiszen a gyermekek még inkább megrémülnek, ha egy kétségbeesett felnőttet látnak maguk mellett – ezért is volt fontos megismernünk az ilyen helyzetekben szükséges alapvető tennivalókat.
Bella Virág
 
A mozgás kultúrája és a gerinc szüksége
Somhegyi Annamária arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy a mozgáskultúra bizony nem csak az izmok és ízületek javát szolgálja, hanem a mentális és szellemi teljesítmény elengedhetetlen része. Ahogy azt megtudtuk, más országokban (pl. Anglia) a közoktatás már régóta hasznosítja a mozgásból származó előnyöket. A helyes gerinctartás begyakorlása pedig arra tanított meg minket, hogyan üljünk, álljunk helyesen, hogy gerincünk sokáig bírja és a lehető legkevesebb terhelést kapja. Ennek az előadásnak a legnagyobb pozitívuma a tartalma mellett az volt, hogy rólunk szólt, a mi életünkről. 
Literáty Zoltán
 
Az evészavarokról
Dr. Túry Ferenc, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének vezetője a különböző evészavarokról tartott előadásában sok olyan problémát boncolgatott, amely társadalmunk nagy részét érinti. Ha evészavarokról beszélünk, akkor a kóros fogyástól kezdve a kóros hízásig minden evéssel kapcsolatos beteges jelenséget beleszámolhatunk. Anorexia, bulimia, kényszerevés – mind ismerősek hallomásból – de az előadáson – Dr. Túry Ferenc terápiás tapasztalatain keresztül átérezhettük, hogy valódi problémákról beszélünk, melyekkel minden nap találkozhatunk, és amelyek a nők mellett már egyre több férfit is érintenek. Külön izgalmas volt megismerni a betegségek történetét: hogyan ered a bulimia szó a görög ökör és éhség szavakból, vagy azt, kik voltak a „Csodálatos Lányok” – akik sosem ettek. De hazai vonatkozásban megemlíthetjük Szent Margitot, akit a mai magatartástudomány evészavaros betegként diagnosztizálna. A jelenbe érve hozzákapcsoltuk az evészavar jelenségét több pszichikai problémához, hallhattunk családban keresendő okról, szexuális frusztrációról, megfelelési kényszerről, sőt kiemelte, hogy általában a külső szemlélők által irigyelt „jó” családokban fordulnak elő ilyen jellegű problémák. Hasznos előadás volt, mert ezek a problémák általában rejtettek és mégis szükséges, hogy valaki észlelje és lépéseket tegyen az ügyben, hogy ne fajuljon odáig a helyzet, hogy valaki 30 kilogrammal úgy érezze, ő a legkövérebb a világon.
Lázár E. Csenge
 
Látható hangok
Dr. Antal-Lundström Ilona zenepedagógiai professzorasszony előadása nagy élmény volt számomra, több új ismerettel gazdagodtam. Előadásában bemutatta, hogyan válhatnak a hangok láthatóvá. A hangokból hogyan lehetnek jelek, és a jeleknek miként lehet hangi tartalmuk is. Ezeket a gyermekek képesek lerajzolni, s így kapcsolni egymáshoz, ami nagyban hozzájárul az írás-olvasás fejlesztéséhez is. Ezeket a dalokat mozgással együtt tanulják meg, ami a mozgásigényüket is kielégíti, a párbeszédes játékok, dramatizálás pedig a kommunikációs fejlődésükhöz járul hozzá, bővíti szókincsüket. Ezenkívül együttműködési képességük, megértési készségük is javul. A módszer erősen fejleszti zenei hallásukat. A program nehézsorsú gyermekeknél rendkívül látványos eredményt mutat, így a gyülekezeti munkában, gyülekezeti integrálásnál is remekül alkalmazható. 
Bobok Ágnes
 
Stressz-oldás elméletben és gyakorlatban
Prof. Dr. Bagdy Emőke egyetemünk Bölcsészettudományi Karának emeritus professzorasszonya előadásában a stressz különböző formáiról, kialakulásának okairól, és a stresszoldás elméleti és egészen gyakorlati módszereiről beszélt. Ahogy azt jó páran előre tudták, a többiek pedig azonnal megtapasztalhatták Bagdy Emőke fergeteges előadói stílusát, ahogy dinamizmusával már az elején rabul ejti a hallgató figyelmét és a gyorsan egymást követő információk és konkrét példák nem is engedik azt lankadni az előadás végéig. Az előadás fő témája a mindenki számára jól ismert fogalom és egyben jelenség volt, a stressz. Megtudhattuk, hogy a tudomány beszél eustresszről és distresszről, konkrét szakaszokra bontva hallhattunk a folyamatos stressz rövid- és hosszútávú hatásairól, és az ezek ellen alkalmazható egészen gyakorlatias módszerekről mind a saját, mind pedig más emberek helyzetére vonatkoztatva. Úgy gondolom, a professzorasszony előadása rendkívüli élvezetessége mellett nagyon hasznos dolgokkal szembesített minket, melyek komoly megismerése hasznos lehet a majdani emberek közti szolgálatainkban, és bátran ki merem jelenteni, hogy gyakorlásuk és ismeretük nem vet árnyékot az Evangélium fényére.
Nagy Levente
 
A közösségek lélektani sajátosságairól 
Komlósi Piroska az előadásában elhangzott elméleteket a gyülekezeteinkben megjelenő példákkal gyakorlatiassá és a lelkipásztori szolgálatban alkalmazhatóvá tette. Az előadás abban segítette a hallgatókat, hogy a gyülekezeteikben tapasztalt jelenségeket rendszerszinten értelmezni tudják. Az előadásban nagy hangsúly esett a csoport fejlődési folyamataira: tájékozódás, megküzdés a szerepekért, normaképzés (keretek, szabályok), munkafázis, teljesítés/produkció. A rendszerszemlélet lényegét is megismerhették a hallgatók. A rendszer elemekből áll, melyeket nem lehet egymástól függetlenül értelmezni, mert ezek egységet alkotnak, így ha a rendszer bármelyik elemében változás következik be, az kihat az egész rendszerre. Gyülekezeteink és a gyülekezeti csoportjaink is egy rendszer eleméhez tartoznak, ezért a rendszerszemlélet törvényszerűségei egyházunkban is megfigyelhetőek. Az előadás végén a mobbing jelenségét magyarázta az előadó, mely gyülekezeteinkben is jelenlévő valóság. Olyan negatív magatartásról van szó, amely egy-egy személy ellen irányul és az érintett személy huzamosabb ideig az áldozat szerepébe kényszerül. 
Oravetz Anett
 
Megjelent a Károlyi Gáspár Református Egyetem honlapján
OSense O-Sense