ESEMÉNYNAPTÁR


MÁRC

28

  ETK-Eduvital oktatás 20. félév
Egészségtudományi Kar + online
16:30

További események...

 

Támogasson minket!


Adója 1%-ával Ön is támogathatja
az EDUVITAL tevékenységét!

Alapítványunk adószáma: 18732168-1-42

Köszönjük!

 


 

Oldalainkat 44 vendég és 0 tag böngészi


A TANTUDSZ IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIÁJA

 

TANTUdSZ
Tanulj, tanítsd, tudd!

Ifjúsági Egészségnevelési Program

 

Z á r ó k o n f e r e n c i á j a

 

MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással kutatócsoport

Időpont: 2021. július 2. (péntek) 14.00-15.45

Zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/91936804734


PROGRAM

 

14.00-14.10

Megnyitó

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella dékán SE ETK

 

14.10-14.20 

Számok, s a mögöttük rejlő világ… TANTUdSZ Program 2016-2021

Dr. Feith Helga Judit, TANTUdSZ munkacsoport

 

14.20-14.30

Néminemű nemi jegyek a biztonságos internethasználatra edukálás hatékonyságában

Dr. Kapitány-Fövény Máté

 

14.30-14.40

Gondolatok a TANTUdSZ programról – a pedagógusképzésben

Dr. Darvay Sarolta, Bihariné Dr. Krekó Ilona

 

14.40-14.50 

Újraélesztési debrífing

Dr. Fritúz Gábor

 

14.50-15.00

Kézhigiénés kortársoktatás elméletben és gyakorlatban, kicsiknek és nagyoknak

Varga Loretta, Gyenes Gábor, Molnár Zsófia

 

15.00-15.10

Kortárs, intervenció, eredményesség

Dr. Lukács J. Ágnes, Dr. Takács Johanna, TANTUdSZ munkacsoport

 

15.10-15.20

Kortársoktató a kezdetektől a végtelenségig

Ábrám Boróka

 

15.20-15.30 

Hát, kellett nekünk egészségnevelés kortársoktatással? ÁTLAG ISTVÁN kortörténete

Dr. Falus András

 

                                             


AZ MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIA KUTATÁSI PROGRAM EGÉSZSÉGTUDOMÁNY-BIOLÓGIAI MUNKACSOPORT FÉLIDŐS BESZÁMOLÓJA

 

IDŐPONT

2018. október 05. 09.00-14.30 óra között

HELYSZÍN

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

RÉSZLETEK

9,00-9,15 Megnyitó

Hunyady László, a Semmelweis Egyetem, ÁOK dékán

Figler Mária, az Egészségtudomány-Biológiai munkacsoport vezetője Patkós András, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program vezetője

Üléselnök: Figler Mária

9,15-9,40 Kissné Horváth Ildikó:  Három generációval az egészségért: egészségfejlesztés közösen

9,40-9,50 Szünet

Üléselnök: Veréb Fanni, Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE)  képviselője

9,50-10,50 Győri Miklós csoport

Győri Miklós és MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport:

A MASZK projekt: célok, módszerek, helyzetkép 

V. Molnár Márta és MTA-ELTE  Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport:

Életminőség és megküzdés autizmussal élő személyek családjaiban: egy nagymintás kvantitatív kutatás fő eredményei és oktatási implikációi

Stefanik Krisztina és MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport: Módszertani fejlesztés autizmussal élő tanulók iskolai befogadásának támogatására: a "Csillagbusz" tudásformáló program és hatásvizsgálatának kialakítása

10,50-11,00 Kérdések

11,00-11,15 Szünet-kávé,tea

Üléselnök: Sebestyén Barbara, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE)  képviselője

11,15-12,00 Burián Katalin csoport

Burián Katalin, SZTE-ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, MTA-SZTE Mikrobiológia és egészségnevelés szakmódszertani kutatócsoport:  A modern technikai eszközök alkalmazásának hatása a középiskolás fiatalok nemi betegségekről alkotott ismereteire

Spengler Gabriella, SZTE-ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, MTA-SZTE Mikrobiológia és egészségnevelés szakmódszertani kutatócsoport:  A tanártovábbképzés lehetőségei a mikrobiológia és egészségnevelés témakörében

Kovács Józsefné, Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, MTA-SZTE Mikrobiológia és egészségnevelés szakmódszertani kutatócsoport

Az egészségnevelés és a tehetséggondozás kapcsolata

12,00-12,10 Kérdések

12,10-13,00 Ebéd

Üléselnök: Hajnes József, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE)  korábbi vezetője, Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet

13,00-14,00 Falus András csoport (üléselnök: BOE 3)

Feith Helga és az Egészségnevelés Kortársoktatással (TANTUdSZ) Munkacsoport:

A TANTUdSZ program eredményei, második év

Darvay Sarolta/Kolosai Nedda és az Egészségnevelés Kortársoktatással (TANTUdSZ) Munkacsoport:

Pedagógiai innováció lehetősége az egészségnevelésben

Falus András és az Egészségnevelés Kortársoktatással (TANTUdSZ) Munkacsoport:

Az egészségtudatosság nevelése; társadalmi helyzetkép és feladatok

14,00-14,10 Kérdések

14,10-14,30 Zárás (Patkós András)

 


Iskolai egészségnevelés másképpen

A TANTUdSZ tantárgy-pedagógiai akadémiai program egészségnevelési pályázatának díjátadója

 

2017. október 27-én „Iskolai egészségnevelés másképpen” címmel került megrendezésre a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán az MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással (TANTUdSZ) kutatócsoport által kiírt országos egészségnevelési pályázat előadásokkal egybekötött ünnepélyes díjátadója. A kutatócsoport egészségnevelési témakörben várta közoktatásban, illetve felsőoktatásban tanuló diákok, valamint középiskolai tanárok innovatív, a tanulók által szerethető és befogadható, kreatív pedagógiai módszerre épülő pályamunkáit. A felhívásra több nívós alkotás érkezett, a díjátadón a legjobb pályázatok alkotói mutathatták be munkájukat.

 

Képes beszámoló a díjátadóról >


Elindul a TANTUdSZ program első felsőoktatási választható kurzusa…

 

Az „MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással” kutatócsoport kidolgozásában 2017 februárjától választható kurzus indul a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi, valamint az ELTE Tanító-és Óvóképző Karain. Az „Egészségnevelés kortárs-oktatás segítségével (TANTUdSZ program)” címet viselő programon a két kar hallgatói együtt vesznek részt.

Célunk olyan hallgatók képzése, akik az elsajátított egészségnevelési és egészségpedagógiai ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak - folyamatos szakmai kontroll mellett - 3-20 éves gyermekek körében végzendő korosztályspecifikus és innovatív egészségnevelő tevékenységekre. A hallgatók képessé válnak arra is, hogy „vegyes (ETK - TÓK hallgatói) team” munkával felkészítsenek középiskolai tanulókat kortárs segítő tevékenységekben való közreműködésre. 

2017 tavaszán az egészséges táplálkozáshoz, valamint a megfelelő higiénés magatartáshoz kapcsolódó ismeretek és attitűdök, valamint ezek fejlesztési területei adják a felkészítő program alaptémáit.

A kurzus tartalmazza a gyermekek körében végzendő egészségnevelő tevékenységet meghatározó életkori jellemzőket, elvárásokat; a kortársoktatásban alkalmazható, differenciált pedagógiai módszertani eszközöket. Ehhez kapcsolódóan életkorspecifikusan bemutatásra kerülnek (1) az óvodás és iskolás gyermekek táplálkozásához és egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen tápanyagok beviteléhez (2017 tavaszán elsődlegesen a szükséges és egészséges folyadékbevitel jellemzői), valamint (2) a megfelelő higiénés, elsődlegesen a kézmosás fontosságához kapcsolódó feladatok. Megismerik az egészség komplex szemléletéből fakadó differenciált pedagógiai és egészségnevelési feladatokat, a promóció és prevenció lehetőségeinek bemutatásával, a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztési szempontjainak figyelembe vételével. A választható kurzus részletezi az optimális egészségmagatartás (ki)alakításának speciális és innovatív pedagógiai módszereit. A tantermi gyakorlati órák bemutatják a korszerű, differenciált óvodai és iskolai egészségnevelési program tervezésének, megvalósításának és értékelésének legfontosabb szakmai és metodikai alapjait. A gyakorlati tanórák az elméletben elsajátítottakat modellezik, többek között helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések segítségével. Mindezeket az ismereteket szakmai tutorálás és folyamatos értékelés mellett külső szakmai gyakorlaton mélyíthetik el a hallgatók.


A programban az alábbi partneriskolák vesznek részt:

  • Gödöllői Református Líceum (Gödöllő)
  • Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
  • Tamási Áron Általános Iskola és a Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium (Budapest)
  • Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd)


A választható kurzus tantermi óráinak tervezett időpontjai:

  • 2017. február 10. (péntek) 14:00 - 19:00
  • 2017. február 17. (péntek) 14:00 - 19:00
  • 2017. február 24. (péntek) 14:00 - 17:15
  • 2017. március 3. (péntek) 14:00 - 17:15
  • 2017. március 10. (péntek) 14:00 - 17:15


Letölthető plakát >