ESEMÉNYNAPTÁR


ÁPR

7

  ETK-EDUVITAL előadások
Online előadások (Zoom)

ÁPR

21

  ETK-EDUVITAL oktatás 16. félév
SE Egészségtudományi Kar

További események...

 

Támogasson minket!


Adója 1%-ával Ön is támogathatja
az EDUVITAL tevékenységét!

Alapítványunk adószáma: 18732168-1-42

Köszönjük!

 


 


Elindul a TANTUdSZ program első felsőoktatási választható kurzusa…

 

Az „MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással” kutatócsoport kidolgozásában 2017 februárjától választható kurzus indul a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi, valamint az ELTE Tanító-és Óvóképző Karain. Az „Egészségnevelés kortárs-oktatás segítségével (TANTUdSZ program)” címet viselő programon a két kar hallgatói együtt vesznek részt.

Célunk olyan hallgatók képzése, akik az elsajátított egészségnevelési és egészségpedagógiai ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak - folyamatos szakmai kontroll mellett - 3-20 éves gyermekek körében végzendő korosztályspecifikus és innovatív egészségnevelő tevékenységekre. A hallgatók képessé válnak arra is, hogy „vegyes (ETK - TÓK hallgatói) team” munkával felkészítsenek középiskolai tanulókat kortárs segítő tevékenységekben való közreműködésre. 

2017 tavaszán az egészséges táplálkozáshoz, valamint a megfelelő higiénés magatartáshoz kapcsolódó ismeretek és attitűdök, valamint ezek fejlesztési területei adják a felkészítő program alaptémáit.

A kurzus tartalmazza a gyermekek körében végzendő egészségnevelő tevékenységet meghatározó életkori jellemzőket, elvárásokat; a kortársoktatásban alkalmazható, differenciált pedagógiai módszertani eszközöket. Ehhez kapcsolódóan életkorspecifikusan bemutatásra kerülnek (1) az óvodás és iskolás gyermekek táplálkozásához és egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen tápanyagok beviteléhez (2017 tavaszán elsődlegesen a szükséges és egészséges folyadékbevitel jellemzői), valamint (2) a megfelelő higiénés, elsődlegesen a kézmosás fontosságához kapcsolódó feladatok. Megismerik az egészség komplex szemléletéből fakadó differenciált pedagógiai és egészségnevelési feladatokat, a promóció és prevenció lehetőségeinek bemutatásával, a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztési szempontjainak figyelembe vételével. A választható kurzus részletezi az optimális egészségmagatartás (ki)alakításának speciális és innovatív pedagógiai módszereit. A tantermi gyakorlati órák bemutatják a korszerű, differenciált óvodai és iskolai egészségnevelési program tervezésének, megvalósításának és értékelésének legfontosabb szakmai és metodikai alapjait. A gyakorlati tanórák az elméletben elsajátítottakat modellezik, többek között helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések segítségével. Mindezeket az ismereteket szakmai tutorálás és folyamatos értékelés mellett külső szakmai gyakorlaton mélyíthetik el a hallgatók.


A programban az alábbi partneriskolák vesznek részt:

  • Gödöllői Református Líceum (Gödöllő)
  • Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
  • Tamási Áron Általános Iskola és a Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium (Budapest)
  • Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd)


A választható kurzus tantermi óráinak tervezett időpontjai:

  • 2017. február 10. (péntek) 14:00 - 19:00
  • 2017. február 17. (péntek) 14:00 - 19:00
  • 2017. február 24. (péntek) 14:00 - 17:15
  • 2017. március 3. (péntek) 14:00 - 17:15
  • 2017. március 10. (péntek) 14:00 - 17:15


Letölthető plakát >