Események év szerintESEMÉNYNAPTÁR


MÁRC

28

  ETK-Eduvital oktatás 20. félév
Egészségtudományi Kar + online
16:30

További események...

 

Támogasson minket!


Adója 1%-ával Ön is támogathatja
az EDUVITAL tevékenységét!

Alapítványunk adószáma: 18732168-1-42

Köszönjük!

 


 

Oldalainkat 43 vendég és 0 tag böngészi


ETK-EDUVITAL előadássorozat - Összefoglaló beszámoló

2012 szeptember - 2014 január


Összeállította: Suhajdáné Dr. Urbán Veronika biológus, főiskolai tanár
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

 

Az egyetemi alapítványi háttérrel és a TIT hálózatának és infrastruktúrájának segítségével 2012 májusában létrejött az EDUVITAL-NET.  Több szervezet és magánember is támogatja az EDUVITAL NET ügyét, széles társadalmi összefogás tapasztalható. Eredményeiről, eseményeiről a www.eduvital.net honlapon olvashatunk bővebben.

A Társaság – küldetésnyilatkozatában megfogalmazott (megtalálható ugyanott) - össztársadalmi egészségfejlesztési céljaival az SE ETK vezetése is messzemenően egyetértett és együttműködést vállalt.

Az együttműködés szervezésében az EDUVITAL NET részéről Prof. Dr. Falus András, Ádám Adrienn és Melicher Dóra vesznek részt.

Az ETK részéről 2012 szeptember elején Prof. Dr. Mészáros Judit dékán az ETK-EDUVITAL koordinátorának Suhajdáné Dr. Urbán Veronikát kérte fel.

2013 őszén Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán Prof. Dr. Falus Andrással történt megbeszélést követően a további időszakban is támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

A koordinátor feladata az ETK-EDUVITAL előadások szervezése és az EDUVITAL NET munkatársaival való együttműködés az ezzel kapcsolatos kérdésekben. A szervezési tevékenység kiterjed a sajtóval, a gondnoksággal, a külső, belső előadókkal való kommunikációra, a közönségszervezésre, a plakátok készítésére és a Kar vezetői felé való referálásra, beszámolók készítésére is. Utóbbival kapcsolatban készült ez a beszámoló, mely részben a tavalyi hasonló beszámoló kiegészítése és folytatása.

 

Budapest, 2014. január 4.

2012 Szeptember

 

Falus András professzorral és munkatársával, Melicher Dórával kidolgoztuk az ETK-EDUVITAL előadások alapelvét, illetve azt, hogyan illeszkednek majd az EDUVITAL általános terveibe:

Az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság végső célcsoportja eredendően az ifjúság: kisiskolás kortól a fiatal felnőtt korig, hiszen a fiatalok egészségtudatossága még kialakításra vár. Célszerű a meglévő társadalmi szervezeteken, iskolákon keresztül, a hivatásuknál fogva a gyerekek és a családok felé a tudást közvetítő személyek  egészségtudatosságát formálni, az egészségnevelést rajtuk keresztül átalakítani, hogy a felnövekvő generáció egészségi állapota és életminősége lényegesen jobb legyen, mint a jelenlegié.

 

ETK-EDUVITAL 2012

 

Az ETK kiemelt szerepét az EDUVITAL programban éppen az indokolja, hogy az itt képzett szakemberek (pl. védőnők, ápolók, közegészségügyi szakemberek, gyógytornászok, szülésznők, mentőtisztek stb.) ezek közé a közvetítők közé tartoznak. Nem véletlen, hogy a Karon oktatott tárgyak tematikája és oktatóinak szakmai kompetenciája erősen átfed az EDUVITAL előadásterveivel.  Nyilvánvalóan ezeket az átfedéseket egymás előnyére, építésére lenne optimális kihasznáni.

Az EDUVITAL által szervezett előadók, hasonlóan az ETK csapatához a kiválasztott téma/témák tudományos szakértői, magasan képzett művelői. Némelyikük országosan, sőt nemzetközileg is elismert. Mindazonáltal tisztában vannak vele, hogy a „jó pap holtig tanul.” Az EDUVITAL szervezői és előadói nemcsak beszélnek az EGÉSZ-SÉG-ről, a társadalmi szintű egészségnevelés és a folyamatos önképzés szükségességéről, de ők maguk is készek tanulni. Az EDUVITAL az EGÉSZ-SÁG kifejezés mögött valóban egy integrált, holisztikus szemlélet kialakítását érti, amely a molekuláktól, az emberen keresztül a társadalom egészének EGÉSZ-SÉG-ét jelenti. Könnyen belátható, hogy minden szinten van mit tanulnunk egymástól. Hiszen pl. egy sejtbiológus vagy genetikus általában nem ért a pszichológiához vagy a környezetegészségtanhoz és a gyerekgyógyászat köznapi rutinjához és fordítva, emellett általában ritkán van lehetősége a saját szakterületén kívül eső tudományterületek legújabb eredményeinek, előrehaladásának megismerésére.

 

ETK-EDUVITAL előadássorozat

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, mint az egészségtudományok átfogó tanításában természeténél fogva jártas kar olyan előadássorozatot szervez, melyben az EDUVITAL előadói (közülük néhányan egyúttal a Kar oktatói is), az előadásokra nyitott, azok iránt érdeklődők és a Kar oktatói megoszthatják tudásukat egymással, feltehetik kérdéseiket.

Az előadásokat párokban szervezzük, úgy, hogy mindig szerepeljen egy elméletibb és egy gyakorlatibb téma is. Az előadások elsősorban tudományos népszerűsítő jellegűek lesznek, stílusukban és szóhasználatukban a közérthetőségre törekednek és gyakorlatban is alkalmazható információkkal szolgálnak. . Célunk annak bemutatása/begyakorlása is, hogy hogyan lehet a tudást a legkülönbözőbb érdeklődésű közönség felé hatékonyan kommunikálni. Mindig hagyunk időt az esetleg mélyebb kérdésekre és az építő javaslatokra. 

A hosszú távú tervek szerint az előadások éveken keresztül folynának és egy hónapban egyszer kerülne sor rájuk. A hallgatóság soraiba az EDUVITAL mindenkit meghív, aki vállalt EDUVITAL előadások tartását, vagy érdeklődik az előadások iránt. A meghívottak között lesz a Kar valamennyi oktatója és hallgatója is. (Szükség esetén előzetes regisztrációt kérünk.)

Minden EDUVITAL és általában véve az egészségnevelés felé elkötelezett szakember számára egyértelmű, hogy ha EGÉSZ-SÉG-get szeretnénk tanítani, egészebbé, teljesebbé kell válnunk magunknak is. A saját szűk szakterületünkön kívül eső területek felé is örömmel nyitunk és üdvözöljük a lehetőséget. Nyitottnak lenni a tudásra és a fejlődés képességét megőrizni – ez talán a sokkomponensű EGÉSZ-SÉG-hez vezető út első és legfontosabb lépése az egyén, a család, a szervezetek és a társadalom szintjén is.

 

Az előadásokról (röviden):

Az ETK-EDUVITAL egy posztgraduális szintű előadássorozat előadáspárokkal: az egyik előadó a Kar oktatói, másik az EDUVITAL előadói közül kerül ki.

Téma: EGÉSZ-SÉG: minden a molekuláktól az egyénen keresztül a társadalomig, a biológiától a pszichológiáig, a kisiskolásoktól a felnőttekig, ami az egészségesebb, teljesebb élethez kell.

Célja: bemutató előadások tartása és kölcsönös tanulás, az EDUVITAL program tökéletesítése és az ETK-EDUVITAL szemlélet  és gyakorlat népszerűsítése.

Hallgatóság: első szakaszban az EDUVITAL által meghívottak és a Kar oktatói, hallgatói. Később választható tárgy részeként is meg kívánjuk hirdetni a hallgatók felé..

Helyszín: ETK Vas utca 17. Dr. Szél Éva terem (504), később a 428. terem

 

2012 Október

 Megnyitó és első előadások:

2012 okt. 12.

 1. Prof. Dr. Mészáros Judit, az ETK dékánja: Megnyitó
 2. Prof. Dr. Falus András, MTA rendes tagja: A biológiai hardver és szoftver: genetika és epigenetika
 3. Dr. Hoyer Mária, főiskolai docens, tanszékvezető: Hálóba ragadva: a cybertér veszélyei

Ezen a rendezvényen közel 50 érdeklődő vett részt, hallgatók, oktatók, külső vendégek egyenlő arányban. Dékánasszony szívélyes megnyitóját rendkívül színvonalas előadások követték. Jó hangulatban, sok hozzászólással valóban estig tartott a rendezvény. Jogos tehát, hogy a „Vas utcai esték” (Falus András) címmel szerepeljen. Több internetes felület is ezen a néven említette.

 

2012 November

Második rendezvény:

2012 nov. 16.

 1. Dr. Madarasi Anna, gyermekorvos: Hogyan segítheti a szülő gyermeke gyógyulását?
 2. Dr. Balogh Zoltán, főiskolai docens, tanszékvezető: A transzkulturális ápolás jelentősége

Ezen a rendezvényen viszonylag kevesen voltak, elsősorban oktatók jöttek el, de mégis estig folyt még a beszélgetés többek között arról is, hogyan lehetne hatékonyabban kihirdetni az előadásokat.

Balogh Zoltán és Szabó László tanár úr fel is ajánlották, hogy nyilvánosságra hozzák az általuk kezelt honlapokon, ami részben sikerült is a következő előadásra.

 

2012 December

Harmadik rendezvény:

2012 dec. 7.

 1. Dr. Urbán Veronika, főiskolai docens:  Meddőség - jelentősége, kezelése, biológiai kérdései
 2. Dr. Fancsovits Péter, embriológus:  A meddőség kezelésének laboratóriumi módszerei
 3. Borján Eszter, főiskolai tanársegéd: A meddőség a páciensek szempontjából

Ezen a rendezvényen minden hely foglalt volt az 504-es teremben, sőt, néhányan a lépcsőkön is ültek, vagyis több mint 120-an jöttek el.

 

Az EDUVITAL honlapján a következő beszámolót jelentethettük meg:

„Teltház a Vas utcai estéken!
A meddőség kérdése nagyszámú érdeklődőt vonzott az ETK-EDUVITAL idei záró előadására. Megismerkedhettünk az orvostudomány legújabb megoldásaival és eszközeivel erre az egyre több párt érintő problémára. A kockázatokra és a kezeléseket kísérő testi-lelki terhekre is kitértek az előadók. Kiemelték, hogy gyakran a gyermekvállalás időpontjának kitolódása súlyosbítja a problémát. A késlekedés sajnos jóval több esélyt ad a meddőség kialakulására, míg lényegesen kevesebb idő marad a megoldására. A még döntési helyzetben lévő fiatal hallgatóság lényeget érintő kérdései arról tanúskodtak, hogy elgondolkodtatta őket a három előadás. Talán közülük sokan átgondolják vagy újragondolják a családtervezést, hogy megszülethessenek idejében a tervezett gyerekek.”

A téma itt megtapasztalt népszerűségére és a sikerre való tekintettel előadásainkat letölthető formában elérhetővé tették az EDUVITAL-NET honlapján. Ettől kezdődően valamennyi előadás hasonlóan elérhető lett.

Összességében tehát az ETK-EDUVITAL előadások az első félévben sikeresen lezajlottak a szeptemberben vázolt terveknek megfelelően.

 

2013
Az ETK-EDUVITAL 2.  féléve

 

Az előadások új helyszíne - a 428-as előadó - 2013-ban minden rendezvényen megbízhatóan tele volt. Ehhez a korábbi 14 órai kezdés is hozzájárulhatott. A „Vas utcai esték” „Vas utcai délutánokká” változtak.

A 60-80 főnyi közönségből 25-30 diák kreditpontért is jött, mert idén már választható tárgy részeként is meghirdettük az előadásokat. A többséget azonban a kreditpontok ígérete nélkül is érdeklődő heterogén közönség jelentette középiskolásoktól a professzorokig.

Az előadások péntekenként 14-16 óráig tartottak, de az előadók és a közönség között gyakran még hosszú beszélgetések folytak ezután is.

A prezentációkat az EDUVITAL NET honlapján mindenki megtekinthette később is.

Az előadók kiválósága és az előadások színvonala, témája a következő felsorolásból egyértelműen kitűnik.

A külsős előadókat Prof. Dr. Falus András kérte fel, az előadások moderátora és a belső előadók szervezője pedig  Dr. Urbán Veronika volt. Ez az együttműködés mindhárom félévet jellemezte.

 

2013 Február

Negyedik rendezvény:

2013 február 22. péntek, 14 óra

 1. Prof.  Dr. Vásárhelyi Barna (SE Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója)
  Babszem-labor: terhességi szűrővizsgálatok
 2. Dr. Polgár Veronika (SE ETK Morfológiai és Fiziológiai tanszék vezetője):A Down kór genetikai háttere
 3. Dr. Gruiz Katalin – (Down Alapítvány elnöke)– Veisz Anna – (gyógypedagógus): Megszülettél, hogyan tovább?

 

2013 Április

Ötödik rendezvény:

Április 12. péntek, 14 óra

 1. Dr. Gál János (Semmelweis Egyetem, Klinikai rektorhelyettes) : Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában
 2. Dr. Hornyák István (Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék, f.docens): Az elsősegélynyújtás kérdéseinek szemléletváltozása az utóbbi tíz évben

 

Hatodik rendezvény:

Április 26. péntek, 14 óra

 1. Dr. Kovács József (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, igazgatóhelyettes) : A betegek jogai a bioetika szemszögéből
 2. Dr. Feith Helga Judit (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék, f. docens, tanszékvezető) : Betegek jogai és kötelezettségei a magyar egészségügyi ellátórendszerben

 

2013 Május

Hetedik rendezvény:

Május 24. péntek, 14 óra

 1. Dr. Barcs István (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Epidemiológiai Tanszék, tanszékvezető, f. docens): A történelem az élet tanítómestere - mire tanít a fertőzésekkel kapcsolatban?
 2. Dr. Falus András (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, MTA doktora): A mikrobióta rendszer; kisebbségi lét egy “házasságban”

 

Az ETK-EDUVITAL 3. féléve

2013 November

Nyolcadik rendezvény:

November 15. péntek, 14  óra

 1. Dr. Antal Emese (Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára): Az élet hídja – egészség és táplálkozás újszülött kortól felnőtt korig
 2. Veresné Dr. Bálint Márta (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, f. docens): Táplálkozás az egészségért idős korban

 

Kilencedik rendezvény:

November 29. péntek 14 óra

 1. Prof. Dr. Demetrovics Zsolt ( Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet, intézetvezető): A viselkedési addikciók természete
 2. Menczel Zsuzsanna  (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék, tanársegtéd): Testedzésfüggőség a fogyasztói társadalom tükrében

 

2013 December

Tizedik rendezvény:

December 6. péntek 14 óra

 1. Dr Ádám Szilvia (Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, adjunktus):  A kiégés fogalma, tünetei, okai és következményeiről
 2. Dr. Fülöp Emőke (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék, adjunktus): A segítő szakma mellékhatásai. Kiégés, másodlagos traumatizáció és érzelemszabályozás nehézségek összefüggései

 

Élet és Tudomány:

 

Valamennyi ETK-EDUVITAL előadó lehetőséget kap Falus András professzortól az Élet és Tudomány általa szerkesztett rovatában való megjelenésre 6000 karakternyi cikkel.

A teljesség igénye nélkül:

–       Dr. Polgár Veronika: Down szindróma,

–       Dr. Urbán Veronika: Őssejtek

–       Dr. Balogh Zoltán: Transzkultúrális ápolás

 

Terjesztés:

 

Az előadáspárok – esetenként triók – a népszerűsítésben részt vevő kollégáknak köszönhetően kinövik a Kar kereteit és inkább rendezvénynek minősülnek.

A terjesztésért köszönettel tartozunk a következő kollégáknak:

 

Az ETK-EDUVITAL előadások híre eljut:

Dr. BALOGH ZOLTÁN SEGÍTSÉGÉVEL:

·       www.meszk.hu

 

BAGI NORBERT SEGÍTSÉGÉVEL:

·       SE ETK HÖK elektronikus táblára

 

Prof.  FALUS ANDRÁS , MELICHER DÓRA, ÁDÁM ADRIENN SEGÍTSÉGÉVEL:

·       SGH levelezőlista

·       www.eduvital.net

 

KAKUKK MARIANNA és HAJDÚ GÁBOR SEGÍTSÉGÉVEL:

·       SE ETK faliújságokra  kinyomtatva  és a honlapra

 

KISS-VÁMOSI EMŐKE SEGÍTSÉGÉVEL:

·       Szent Angéla Gimnáziumba

 

MÁTHÉ GÁBOR SEGÍTSÉGÉVEL:

·       www.beoke.hu

 

Prof. SZABÓ LÁSZLÓ SEGÍTSÉGÉVEL:

·       www.mave.hu

·       www.gyermekorvostarsasag.hu

·       www.hgye.hu

 

Plakátok:

 

Végül következzen a 10 előadás plakátja, melyeket minden faliújságra és kooperáló honlapra elhelyeztünk néhány héttel az adott előadás előtt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSense O-Sense